Stichting Joy of Hope

Een bericht van Cynthia Newton:
Ik wil de broeders en zusters bedanken voor hun bijdrage aan de stichting Joy of Hope.
Dankzij alle bijdragen was het mogelijk de mensen in Ghana te helpen aan scootmobielen, kleding en aan alle andere dingen die zijn gedoneerd.
Op dit moment ben ik bezig een volgende zending voor te bereiden.
Hebt u spullen zoals rolstoel, scootmobielen, rollators, kleding, eetgerei of huishoudelijke apparaten die de mensen daar kunnen gebruiken, dan zijn ze zeer welkom.
Hartelijk dank,
Namens de mensen in Ghana

Download het onderstaande bestand voor foto’s
Dankbetuiging Donaties Ghana

Comments are closed.