Rekeningnummers Unie

Een bericht van het Uniekantoor:

“De rekeningnummers van ons kerkgenootschap bij de bank Van Lanschot zullen per 16 februari opgeheven worden. Als u een automatische machtiging heeft afgegeven of op een andere manier een overboeking doet aan de kerk via de rekeningnummers van deze bank, verzoeken wij u deze te wijzigen en het nieuwe rekeningnummer bij de Rabobank te gebruiken. Ons Rabobank rekeningnummer is: NL47RABO0117777773.

Wij vragen u vanaf nu geen betalingen meer te doen via de volgende nummers. De Van Lanschot rekeningnummers die komen te vervallen zijn:

• NL39 FVLB 0699 8518 90

• NL51 FVLB 0699 9648 73 ESDA

• NL52 FVLB 2016 9471 44 ESDA

• NL69 FVLB 0699 2605 23

• NL95 FVLB 0699 9128 65

• NL76 FVLB 0699 9615 13

Penningmeester Rozita Panneflek-Reymond dankt u bij voorbaat voor uw medewerking!”

Comments are closed.