ADRA-actie voor Beiroet

Bericht van ADRA:

Libanon kent al lange tijd werkloosheid en armoede. Het coronavirus zette de economie nog meer onder druk. De ontploffing in Beiroet was de laatste druppel, Beiroet glijdt af naar de afgrond. Blijft u alstublieft bidden voor de slachtoffers daar. Wilt u helpen met een donatie? Maak dan uw gift over op: NL57 RABO 0378 3857 47 t.a.v. ADRA Nederland o.v.v. Adventisten helpen Beiroet. Dank u wel!

Comments are closed.