Wie en wat

Op de onderliggende pagina’s, die zijn overgenomen van www.adventist.nl, staat informatie vermeld over wie Zevende-dags Adventisten zijn en wat zij geloven.